Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Armatör

Gemi sahibi, taşıyıcı

Acente

Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş

NVOCC

“Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)

Co-Loader

Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

Forwarder

Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma

Bill Of Lading (B/L)

Denizyolu konşimentosu

Master B/L

Ana konşimento

House B/L

Ara konşimento

Charter Taşıma

Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır

Charter Party

Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

Bulk Yükleme

Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

Broker

Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

RO-RO Taşımacılığı

Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık


Yükleme Boşaltma Terimleri

Free In (FI)     Limandaki yükleme masrafı

Free Out (FO)  Limandaki boşaltma masrafı

Liner In (LI)    Yükleme masrafının armatöre ait olması

Liner Out (LO) Boşaltma masrafının armatöre ait olması

Stuffing             İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

Unstuffing        Konteynerin içini boşaltma

Stevedoring     Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti


Liman Terimleri

Storage                                         Limanda depolama / ardiye

Demuraj                                        Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

Free Time                                      Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

THC (Terminal Handling Fee)  Limandaki elleçleme ücreti

Geçici Kabul                                 Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.


Navlunla İlgili Terimler

CAF (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

BAF (Bunker Adjustment Factor)    Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

Primaj                                                      Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret

War Risk Surcharge (WRS)                Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

High Cube Surcharge                           High Cube konteyner için alınan ilave ücret

IMCO Charge                                         Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret