Gümrükleme

Gümrükleme

2017 yılından bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme işlemlerine dair yasal yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.


Gümrükleme


Talep Yönetimi

Dış Ticaret ve Gümrükleme Operasyonları

Dış Ticaret Süreçlerinin Yönetilmesi

Gümrük Dışındaki Kurum İzinlerinin Yönetilmesi (Tareks, TSE, Tarım vb.)

Kurye Süreçleri

Süreli İşlemlerin Yönetimi

Süreli Evraklar

Teminat Çözümleri

Geçici Depolama / Antrepo Süreç Takibi Geçici İthalat / Dahilde İşleme Süreç Takibi

Dokümantasyon

Muhasebe ve Faturalama

Arşivleme


Danışmanlık


Denetim

Sonradan Kontrol Denetimleri (Yasal Uyum ve Risk Kontrolleri)

YYS Belgesi Periyodik Danışmanlığı

Ürün Tarifelendirme

Geçmişe Yönelik GTIP Kontrolleri

Yeni Ürün Tarifelendirme

Firma GTIP Listelerinin Güncel Tutulması

BTB Alınması

Proje Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Süreçleri

Dahilde / Hariçte İşleme Süreçleri

Serbest Bölge, Antrepo Açılış ve Kapanışları

Kullanılmış Makine İthalat İzinleri

Sürekli Mevzuat Danışmanlığı

Eğitimler

Mevzuat Değişkliklerinin Sektör Özelinde Paylaşımı,

Müşteri Özelinde Etkilerinin Değerlendirilmesi

Belgelendirme Danışmanlığı

YYS

OKSB

Gümrük Vergileri ve Gümrükle İlgili İdare Hukuku Uyuşmazlık Danışmanlığı 

Uzlaşma Süreçleri

Hukuki Süreçlerde Danışmanlık