Demir Yolu Taşımacılığı

Demir Yolu Taşımacılığı

Uluslararası demir yolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık türüdür.

Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demir yolu taşımacılığı konusunda da On Line Lojistik demir yolu taşımacılığı firmaları'nın başında gelmekte ve natif taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

Demir yolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Demir yolları taşımacılığı türünde kullanılan araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik göstermektedir. Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı genellikle demiryolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. Demir yolu taşımacılığı hem çevre dostudur, hem de uzun mesafeli taşıma hizmeti ihtiyaçlarında ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de diğer taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin kara yollarındaki trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır. Ulaşımda kara yollarının kötü hava koşullarında içine düştüğü durum göz önüne alındığında sadece belirli yüklerin değil, tüm yüklerin taşınması için demir yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Diğer Taşıma Türlerine Göre Bazı Avantajlar Sunmaktadır

  1. Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür.
  2. Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir.
  3. Kara yolu trafik yükünü hafifletir.
  4. Genelde diğer taşıma natiflerinin aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.
  5. Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir.
  6. Transit süreleri kara yoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır.
  7. Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.